Class X Result

  • 2017-18
  • 2016-17
  • 2015-16
  • 2014-15

 

Congratulations to Super Achievers of Class X (2016-17)

S. No.

Student's Photo

Student's Name

CGPA

%age

1

 

Tanvee Parteek

10

95.00%

2

Kshitij Khugshal

10

95.00%

3

Chaitanya Agarwal

10

95.00%

4

Shivangi Singh

10

95.00%

5

Sristi Tiwari

10

95.00%

6

Paras Dhir

10

95.00%

7

Ansh Kumar Gupta

10

95.00%

8

Latika Gurunathan

10

95.00%

9

Shriya Sharma

10

95.00%

10

Ayush Ranjan

10

95.00%

11

Partham Solanki

10

95.00%

12

Advitiya Kapoor

10

95.00%

13

Deepanshu Chauhan

10

95.00%

14

Priyanka Yadav

10

95.00%

15

Shivam Shekhar

10

95.00%

16

Akshat Kuthiala

10

95.00%

17

Kunal Vartia

10

95.00%

18

Shashwat Sodhi

9.8

93.10%

19

Pooja Kumari

9.8

93.10%

20

Avinash Rajguru

9.8

93.10%

21

Jatin Batra

9.6

91.20%

22

Aneeta Johnson

9.6

91.20%

23

Shivansh

9.6

91.20%

24

Bipin Kumar Singh

9.4

89.30%

25

Nitin Yadav

9.2

87.40%

26

Shaurya Kumar

9.2

87.40%

27

Aakash Roy

9.2

87.40%

28

Hariharan Murugesan

9

85.50%

 

 

 

Super Achievers of Class X (2014-15)
 


Congratulations to Super Achievers of Class X (2017-18)